TILL STARTSIDAN?

I can't stop this feeling I've gotI can't stop this feeling I've got, so I intend to hide it....


Vem uppfann "smileyn" :-) ?

Kissar fiskar i vattnet? - och många andra frågor du funderat länge på! av Dan Glimne


Läste innan idag i denna boken och då hittar jag,
Vem uppfann "smileyn", symbolen :-) som används i e-post och sms?
Då står det så här: Den första smileyn var med i ett inlägg den 19 september 1982, på ett textbaserat diskussionforum på det lokala datornätverket på Carnegie Mellon University i USA, och skapades av forskaren Scott E. Fahlman.
Han hade lagt märke till att missförstånd ofta uppstod när folk skrev sina inlägg och använde sarkasmer eller ironiska vändningar. I muntliga konversationer framgår ju sådant oftast av talarens ansiktsuttryck, kroppsspråk eller röstläge, men i ren text är det inte lika tydligt.
Därför funderade han på hur han kunder göra kommunika-tionen tydligare, och undvika missförstånd och bråk. Han kom på att om man ser kombinationen av de tre skrivsymbolerna : och - samt ) på sned, som :-), kan de utläsas som ett glatt flinande ansikte vilket skulle ta udden av det just skrivna och förtydliga att det handlar om ironi eller sarkasmer. Detta föreslog han i ett diskossionsinlägg den 19 september 1982, och den första smileyn var född.


så, nu har ni alla fått veta vem det var som skapade den första smileyn och när den skapades :-)
bloglovin